Stav hutě před zahájením prací | Huť Šindelová

Uvedené fotografie nám poskytl: 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Karlovy Vary: