Historie hutě

Budova přípravny surovin, stojící na zvýšeném terénu za vysokou pecí, sloužila k mísení rud a přísad, a k zavážení pece touto směsí a dřevěným uhlím. Její podlaha byla kryta žulovými deskami.
V levém křídle vysoké pece byl v přízemí sklad plechu a odlitků a nad ním v patře byt slévače. Nebylo to ale místo právě vhodné k obývání. Skřípot zavážecího zařízení a hlomoz nepřetržitě pracujících dmychadel musel být všudypřítomný.
Pec, strojovna, obydlí a přípravna byly kamenné, ostatní stavby dřevěné. Krytina byla tašková, později plechová, u pomocných prostor šindelová.
Přestavba vysoké pece v letech 1858-1859 zasáhla celý areál hutě a vtiskla mu novorománský ráz. Šlo o hodnotné dílo, provedené v kombinaci kamenných kvádrů, struskových tvárnic a lícových cihel v působivém architektonickém ztvárnění. Rekonstrukční práce vedl polír Karl Mayer, který také zhotovil stavební plány. Projektantem celé přestavby mohl být nostický stavitel František Tomša, který tehdy působil na panství.
Vlastníkem původně zachovalého objektu hutě byl po roce 1948 státní statek, který připustil jeho značnou devastaci. Dnes stojí již jen torzo vysoké pece, veškeré přístavby jsou v rozvalinách. Záchrana této výjimečné technické památky v podobě krajinné dominanty (konzervací současného stavu) je však stále možná.

Literatura: Rasl Z., Železářská vysokopecní huť v Šindelové, Zprávy památkové péče LIII,1993,č.8, Rasl,Z.-Zahradník,P.,Železářská vysokopecní huť v Šindelové podruhé, Zprávy památkové péče, LV, 1995, Kořan,J. Krušnohorské železářství, Sborník NTM č. 8, Praha 1969

Huť Šindelová

předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  následující

Spolek za zachování hutě v Šindelové

Rotava, Nejdecká 183, PSČ 358 01
IČ: 04185323
Bankovní spojení: KB 115-748640227/0100
email: hut@hut-sindelova.cz

   © 2015 Spolek za zachování hutě v Šindelové