Aktuality

Dne 27.4. 2015 se ve společnosti ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o. uskutečnila první schůzka k záchraně kulturní památky – železářské vysokopecní hutě v Šindelové. Schůzky se rovněž zúčastnili zástupci Městského úřadu v Kraslicích – Odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče, a zástupci Národního památkového ústavu v Lokti. Účelem schůzky bylo stanovení postupu pro záchranu této významné technické památky.
Závěrem schůzky byl podán a odsouhlasen návrh na založení:
Spolku za zachování hutě v Šindelové, ve složení:

    Ing. Jiří Hrůza – předseda spolku
    Otakar Mika – místopředseda spolku
    Jaroslav Benda – člen výboru spolku
    RNDr. Petr Rojík, Ph.D. – člen spolku
    Rudolf Kovařík – člen spolku
    Dana Dvořáková – člen spolku


22. srpna 2015 V průběhu měsíce června až srpna 2015 proběhly úpravy prostranství u hutě v Šindelové. Byly odstraněny náletové dřeviny, urovnán terén a odstraněna suť uvnitř a kolem hutě. Po těchto hrubých úpravách dojde k zakonzervování stavby, aby nedocházelo k dalšímu poškozování této technické památky.


Dne 19.9.2015 se uskutečnilo „První setkání u Šindelovské hutě“. Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili, a těm, kteří podpořili záchranu hutě dobrovolnými příspěvky, jejichž výše činí 4.653,- Kč.

Huť Šindelová      Huť Šindelová

Huť Šindelová      Huť Šindelová

Sdělení

„Setkání u Šindelovské hutě“ se v roce 2016 neuskuteční. Důvodem jsou probíhající opravy na huti a hrozí nebezpečí úrazu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v roce 2017.

Spolek za zachování hutě v Šindelové

Rotava, Nejdecká 183, PSČ 358 01
IČ: 04185323
Bankovní spojení: KB 115-748640227/0100
email: hut@hut-sindelova.cz

   © 2015 Spolek za zachování hutě v Šindelové